Η μεθοδολογία μας είναι ολοκληρωμένη και χωρίζεται σε 4 φάσεις:

GEP - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ICON

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Χαρτογράφηση Δεδομένων & Ροών Δεδομένων, Έλεγχος – Επιθεώρηση Πληροφοριακών & Νομικών Συστημάτων

GEP - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ICON

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

GDPR Roadmap
Εκτίμηση Αντίκτυπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

GEP - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ICON

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Σχεδιασμός – Υλοποίηση Τεχνικών & Οργανωτικών Μέτρων Συμμόρφωσης, Εκπαίδευση, Επιθεώρηση Προγράμματος Συμμόρφωσης

GEP - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ICON

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Καθορισμός Data Protection Officer (DPΟ): Καθήκοντα, Προσόντα, Προδιαγραφές

Συμπληρώστε τη φόρμα και κλείστε ραντεβού με τη GEP:

GDPR

GEP & GDPR

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ

Η συμμόρφωση στον GDPR απαιτεί συγκεκριμένες γνώσεις από διαφορετικά αντικείμενα (νομικά, πληροφορική κ.α.). Επίσης, απαιτείται υποστήριξη από εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις απαιτήσεις και τους ρόλους σας στα πλαίσια του κανονισμού, ενώ για την υλοποίηση και τη συνεχιζόμενη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του GDPR, χρειάζεται η απασχόληση στελεχών, που έχουν τις κατάλληλες γνώσεις. 

Στη GEP διαθέτουμε εξειδικευμένα στελέχη, για να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας σας πολύτιμους πόρους!